Rada Rodziców SP w Żarnowcu

Przewodniczący – Marzena Wojdyło

Zastępca – Konrad Ciupa

Sekretarz – Aleksandra Szymańska

Skarbnik – Paulina Ciupa-Fornal

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Lawera

Małgorzata Giemza

Ewa Wiśniowska

Rada Rodziców w Samorządowym Przedszkolu

Przewodniczący – Aleksandra Szubra

Z-ca przewodniczącego – Izabela Rozenbajgier

Sekretarz – Dariusz Krzysztyniak

Skarbnik – Magdalena Boruta

Komisja Rewizyjna

Agata Zych

Wioleta Jakubus