Dyrektor

dr Andrzej Gałowicz - język polski

ks. Marek Cecuła - religia

mgr Halina Furman - wychowanie przedszkolne

mgr Małgorzata Ginalska - edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Beata Grądalska - biologia, chemia, muzyka, przyroda, geografia, WDŻ

mgr Agnieszka Halerz - język polski, historia

mgr Urszula Janowska - wychowanie przedszkolne

mgr Jacek Janocha - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Małgorzata Krowicka - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, informatyka

mgr Magdalena Och - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, technika

mgr Karina Owoc - język angielski

mgr Wojciech Prejznar - fizyka

mgr Bogdan Rzeźnik - Zubek - doradztwo zawodowe

mgr Monika Szymańska - Skóra - język niemiecki
 
mgr Beata Telesz - pedagog
 
mgr inż.Teresa Wojnar - matematyka, technika