Kalendarz imprez na rok szkolny 2020/2021

 

Na wybranych  uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy.

Lp.

Nazwa uroczystości

Data Odpowiedzialny
1.

Inauguracja roku szkolnego

X  B. Grądalska
       
3.

Pasowanie na ucznia

X M.Krowicka
4.

Dzień Edukacji Narodowej

X T Wojnar
5. Święto Niepodległości XI M. Szymańska - Skóra, W. Prejznar
6.

Andrzejki

XI  J.Jnaocha, M.Och
7.

Opłatek

XII  A.Baran, wychowawcy klas
8. Zabawa karnawałowa I

M. Och, M. Krowicka I-II-III

T. Wojnar IV-VIII, K.Owoc

9.

Dzień Babci i Dziadka

I M. Krowicka, M Och
10.

 Święto Słowa Stacja Słowo

III  K.Owoc
11.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

IV  A.Baran
12.

Święto Patrona

V A. Halerz
13.

Dzień Mamy i Taty

V M. Krowicka, M Och
14.

Dzień Sportu

VI Jacek Janocha
15.

Zakończenie roku szkolnego

25 VI B.Grądalska

 Dodatkowe dni wolne od nauki:

1. 14 X 2020 Święto Edukacji Narodowej

2. 25 – 27 V 2021 egzamin ósmoklasisty

3. 24 VI 2021 dzień przed zakończeniem roku szkolnego