Aktualności

TPD Oddział Okręgowy w Krośnie informuje o  możliwości wyjazdu dzieci i  młodzieży na wakacyjny wypoczynek 20201r. Link do strony: http://www.tpdkrosno.pl/

oferta

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi, pracownika ks. Andrzeja Barana. 
W imieniu całej społeczności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żarnowcu składamy Rodzinie najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Dnia 2 lutego uczniowie klasy czwartej reprezentowali naszą szkolę w gminnym Konkursie ,,Literackie Walentynki’’. Był to konkurs dla przeznaczony dla uczniów kl. IV-VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Jedlicze .Został on zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Kaspra Wojnara. Zadaniem uczestników było wskazanie partnera do podanego bohatera i odgadnięcie tytułu oraz autora książki, w której owa para się pojawia. Nasi uczniowie tj.: Franciszek Boduch, Nikola Ciupa, Karolina Karol,Ksawery Szubra i Oliwia Wasłowicz, wykazali się dużą dociekliwością i znajomością literatury. Uczeń naszej szkoły-Franciszek Boduch- zdobył III miejsce ,natomiast wyróżnienia otrzymały: Nikola Ciupa i Karolina Karol. Gratulujemy wszystkim uczniom klasy czwartej i cieszymy się ,że tak chętnie uczestniczą w wielu konkursach.


Uczniowie klasy czwartej tj. Nikola Ciupa, Karolina Karol, Klaudia Dubis, Ksawery Szubra ,Franciszek Boduch i uczennica klasy siódmej - Magdalena Rej, reprezentowali naszą szkołę w Konkursie literackim ,,Co drzewo widziało?’’. Konkurs został zorganizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle. Był on adresowany dla uczniów szkół podstawowych kl. IV -VIII z terenu 22 Gmin Dorzecza Wisłoki. Uczniowie pisali prace od listopada do grudnia. Zadaniem uczniów było wyobrazić sobie historię, którą mogłoby opowiedzieć im drzewo rosnące w parku miejskim ,przed szkołą czy w ogrodzie przy domu oraz stworzyć opowiadanie, kończące się morałem proekologicznym. Narratorem opowiadania miało być drzewo. Celem konkursu było zwrócenie uwagi młodzieży na rolę jaką pełnią drzewa- podniesienie świadomości oraz kształtowanie postaw ekologicznych. Udział uczniów w konkursie przyczynił się do popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych ,rozwoju zainteresowań przyrodniczych, wzmocnienie zamiłowania i szacunku do otaczającej przyrody wśród młodzieży poprzez wykorzystanie ich umiejętności literackich. Na konkurs wpłynęło ponad 300 opowiadań .Komisja konkursowa przeprowadziła eliminacje gminne i wybrała najciekawsze opowiadanie z każdej gminy. Cieszymy się bardzo, że Nikola Ciupa otrzymała nagrodę .Gratulujemy naszej uczennicy i życzymy dalszych sukcesów!!!Gratulujemy także pozostałym uczestnikom!!!