Klasa 1 właśnie zakończyła realizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja”, wspomagającego rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Aby budować od najmłodszych lat życzliwy stosunek do drugiego człowieka, i zminimalizować problem odrzucenia w społeczności uczniowskiej przystąpiliśmy do projektu edukacyjny autorstwa Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki. Proponowany projekt zakładał realizację pięciu modułów w ciągu roku szkolnego. Pierwszy moduł dotyczył Kreatywności, drugi odnosił się do Wyobraźni, trzeci skupiał się na Mocy Słów, czwarty oparty był na Empatii, piąty zaś miał nam przypomnieć, czym jest Odwaga. Udział w projekcie był bardzo emocjonujący, zadania, jakie na nas czekały, były niezwykle ważne i ciekawe. Uczniowie bawili się świetnie, a przede wszystkim dużo się nauczyli.