Środa 16 czerwca 2021r. godzina 10.00. W szkole rozlegają się nagle 3 głośne sygnały - dzwonki. To alarm wzywający wszystkich do opuszczenia budynku. W szkole trwa ewakuacja. Słychać również syrenę miejscowej OSP. Po chwili na sygnale przyjeżdżają wozy strażackie. Po opuszczeniu szkoły wszyscy uczniowie i przedszkolaki pod opieką nauczycieli udają się w bezpieczne miejsca na boisku szkolnym. Nie ma paniki. Wszystko odbywa się sprawnie i zgodnie w obowiązującymi procedurami. Na szczęście to tylko ćwiczenia…