Dni wolne od zajęć dydaktycznych - 25, 26 i 27 maja.