Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację i Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Informacje o konkursie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji.
Proszę zdeklarować wychowawcy chęć udziału ucznia w konkursie.