W okresie od 19 października 2020 r. do 26 lutego 2021 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskim Konkursie "Szkoła logicznego myślenia".Aby szkoła otrzymała Certyfikat należało uzyskać minimum 80% z puli punktów za przynajmniej pięć zadań przewidzianych w regulaminie konkursu: "Mistrz sudoku", "Mistrz logicznego myślenia", "Mądra głowa", zabawa "prawda czy fałsz", opowiadanie matematyczne/logiczne, twórcze rozwiązywanie problemu.
Zaplanowane działania w ramach konkursu pokrzyżowała zamiana nauki stacjonarnej na zdalną. Mimo tego uczniowie stanęli na wysokości zadania: część zadań udało się przeprowadzić w szkole, część - poprzez spotkania online oraz prace samodzielne w domu.
Jesteśmy dumni, że Komisja Konkursowa wysoko oceniła realizację wszystkich zadań przez naszych uczniów.