Z powodu wysokiego wzrostu zachorowań w kraju, od 22 marca do 18kwietnia, naukę w trybie zdalnym bedą realizować uczniowie wszystkich szkłół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.