Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi, pracownika ks. Andrzeja Barana. 
W imieniu całej społeczności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żarnowcu składamy Rodzinie najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne