Uczniowie klasy czwartej tj. Nikola Ciupa, Karolina Karol, Klaudia Dubis, Ksawery Szubra ,Franciszek Boduch i uczennica klasy siódmej - Magdalena Rej, reprezentowali naszą szkołę w Konkursie literackim ,,Co drzewo widziało?’’. Konkurs został zorganizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle. Był on adresowany dla uczniów szkół podstawowych kl. IV -VIII z terenu 22 Gmin Dorzecza Wisłoki. Uczniowie pisali prace od listopada do grudnia. Zadaniem uczniów było wyobrazić sobie historię, którą mogłoby opowiedzieć im drzewo rosnące w parku miejskim ,przed szkołą czy w ogrodzie przy domu oraz stworzyć opowiadanie, kończące się morałem proekologicznym. Narratorem opowiadania miało być drzewo. Celem konkursu było zwrócenie uwagi młodzieży na rolę jaką pełnią drzewa- podniesienie świadomości oraz kształtowanie postaw ekologicznych. Udział uczniów w konkursie przyczynił się do popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych ,rozwoju zainteresowań przyrodniczych, wzmocnienie zamiłowania i szacunku do otaczającej przyrody wśród młodzieży poprzez wykorzystanie ich umiejętności literackich. Na konkurs wpłynęło ponad 300 opowiadań .Komisja konkursowa przeprowadziła eliminacje gminne i wybrała najciekawsze opowiadanie z każdej gminy. Cieszymy się bardzo, że Nikola Ciupa otrzymała nagrodę .Gratulujemy naszej uczennicy i życzymy dalszych sukcesów!!!Gratulujemy także pozostałym uczestnikom!!!