Za zgodą P.Burmistrz i SANEPID-u od 22 lutgo 2021 szkoła i przedszkole przechodzą na nauczanie zdalne do 26 II 2021 r. z powodu COVID. Lekcje odbywać się będą wg obecnego rozkładu zajęć na platformie Microsof Teams.

Link do dokumentów