Informujemy, że zgodnie z zaleceniem MEN, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Krośnie w trakcie ferii zimowych świadczy wzmożone wsparcie psychologiczno - pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli w odpowiedzi na zagrożenia wynikajace ze stanu pandemii.