18 - 19.02.2020r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żarnowcu odbyła się zbiórka żywności dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Krośnie. Wszyscy uczniowie i nauczyciele chętnie zaangażowali się w akcję zbiórki produktów żywnościowych (olej, makarony, ryż, konserwy, mąka, cukier itp.) do przyrządzenia posiłków dla bezdomnych przebywających w schronisku. Szkolno – Przedszkolny w Żarnowcu za zebrane dary otrzymał podziękowanie, w którym Sekretarz Zarządu Pan mgr Damian Kolanko napisał m.in.: „Dzisiaj, gdy życie staje się coraz trudniejsze z pokorą stajemy wobec ludzi, którzy potrafią dzielić się z bliźnimi tym, co posiadają. Każdy dar i okazaną pomoc przyjmujemy z wdzięcznością”.