27 stycznia w auli PWSZ w Krośnie odbyły się wykłady z okazji obchodów XII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Tematyce tych uroczystości poświęcony był Konkurs Historyczno-Literacki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ,,Żyliśmy tu razem’’ - śladami podkarpackich Żydów’’. Jego organizatorem było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Odział w Krośnie oraz Urząd Miasta Krosna. Konkurs miał na celu poznanie przez uczniów historii regionalnej, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy o dziejach Polski w okresie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości naszego regionu oraz kształtowanie umiejętności opracowywania tekstów literackich. W konkursie wzięło udział 19 szkół z terenu Krosna ,Jasła, Sanoka, Kołaczyc, Baryczy, Odrzykonia, Żarnowca, Grabówki, Dobieszyna, Jedlicza, Klimkówki, Posady Górnej, Wrocanki. Wpłynęło 60 prac :16 ze szkół ponadpodstawowych oraz 44 ze szkół podstawowych.

Poziom wypracowań był bardzo wysoki zarówno pod względem historycznym jak i literackim. Komisja konkursowa wyłoniła 3 najlepsze prace spośród szkół podstawowych i 3 ze szkół ponadpodstawowych. Wyróżniono też 11 prac ze szkół podstawowych i 4 ze szkół ponadpodstawowych. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica klasy VII – Zuzanna Florczak oraz uczennica klasy VI – Magdalena Rej. Zuzia napisała artykuł o Żydach ukrywających się w Jedliczu a Madzia o pomocy Żydom w Żarnowcu. Uczennice otrzymały wyróżnienia w kategorii szkół podstawowych. Natomiast Szymon Bril i Marcel Werner otrzymali pamiątkowe dyplomy .Nagrody uczennicom wręczał wiceprezydent Krosna – Bronisław Baran. Gratulujemy Zuzi i Madzi i życzymy kolejnych sukcesów!