Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym „Mamo, tato nie pal…” zorganizowanym przez Państwową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Krośnie oraz Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu, promowanie życia bez nałogu nikotynowego oraz kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie najbliższych. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 26 listopada w Licem Plastycznym w Krośnie. Uczennica klasy drugiej Zuzanna Furmańska otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!