Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu wziął udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa - 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował w ramach tego dnia „niebieską szkołę”. Uczniowie przyszli ubrani  na niebiesko, szkołę przystrojono niebieskimi balonami. Na korytarzu szkoły urządzono punkt informacyjny: na sztalugach zaprezentowano informacje dotyczące działalności UNICEF, przedstawiono zapisy Konwencji Praw  Dziecka, wskazano instytucje, do których może zgłosić się każde potrzebujące pomocy dziecko. Na sali gimnastycznej uczniowie klas starszych w ciekawy sposób omówili znaczenie poszczególnych artykułów  Konwencji i wskazali młodszym kolegom możliwości działania w przypadku, gdy te prawa są łamane.

Uczniowie wyświetlili film ukazujący działalność UNICEF oraz przedstawili prezentację pokazującą życie dzieci w kontekście ich praw na całym świecie. Najmłodsi uczniowie otrzymali okolicznościowe plany lekcji z prawami dziecka. W ramach akcji Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę pieniędzy na pomoc dzieciom z Republiki Nigru.  Do zbiórki włączyła się także społeczność Żarnowca – wspólnota parafialna. Łącznie zebrano ponad 600 zł. Cała zebrana gotówka zostanie przekazana na konto UNICEF. Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka uczniowie klas VII i VIII odwiedzili Przedszkole w Żarnowcu.  Zaprezentowali dzieciom wierszyki o prawach dziecka, omówili sposoby reagowania, gdy te prawa nie są przestrzegane. Przedszkolaki otrzymały niebieskie balony, które wykorzystali do wspólnej zabawy. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żarnowcu można uznać za udany, pożyteczny i atrakcyjny. Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji.