W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna, która z okazji Święta Niepodległości przygotowała i przystroiła się w biało-czerwone kotyliony. W montażu słowno–muzycznym przygotowanym przez klasę 7 przypomniano drogę, jaką przeszedł nasz kraj do 11 listopada 1918 roku. Uczniowie mieli okazję usłyszeć znane i lubiane pieśni legionowe. Akademia z okazji Święta Niepodległości była dla uczniów wspaniałą lekcją historii oraz budowania patriotycznych postaw.