W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci 16 września br. uczniowie klas 1 - 3 uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszką policji, pracującą na co dzień w Komisariacie Policji w Jedliczu. Prowadząca spotkanie zwracała uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania, przypominała zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi czy zagrożenia wynikające z obcowaniem z nieznanymi zwierzętami. Policjantka omówiła sposoby unikania niebezpiecznych sytuacji. Spotkanie było interesujące i pouczające. Uczniowie podziękowali prowadzącej za wartościową i interesującą prelekcję, zapewniając, że wynieśli z niej wiele cennych informacji.