Ósmoklasiści naszej szkoły w pierwszym egzaminie ósmych klas uzyskali następujące wyniki (w nawiasach podana średnia krajowa):
  • język polski 65,6 % (63%)
  • język angielski 59% ( 59%)
  • matematyka 35,3% (45%)