Z okazji Dnia Dziecka nasze przedszkolaki wyjechały na wycieczkę do zagrody „Szmer” w Godowej. Podczas drogi obserwowaliśmy piękne krajobrazy. Po przyjeździe zapoznaliśmy się z zasadami pobytu w zagrodzie, by potem bezpiecznie bawić się i uczyć. Czekało na nas wiele atrakcji: przejazd bryczką, lepienie z gliny, sadzenie roślin, podróż kolejką, łowienie ryb, zabawy na placu zabaw i oglądanie zwierząt gospodarskich. Gdy czas pobytu minął nieco zmęczeni wróciliśmy do przedszkola, gdzie czekał już na nas obiad.