Aktualności

10 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Jedliczu odbyła się XVI edycja Gminnego Konkursu „Rachmistrz Gminy Jedlicze”.Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy szóstej w składzie: W. Żołna, W. Owoc i M. Werner. W zmaganiach wzięło udział 26 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Jedlicze. Na wyniki musimy poczekać do 20 marca. W tym dniu - podczas XI Wiosennego Turnieju Wiedzy dla uczniów klas VI - zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Trzymamy kciuki za naszch uczniów i życzymy sukcesów!

Szanowni Państwo,

informuję, że od 25 marca do 10 kwietnia bieżącego roku, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praca nauczycieli z uczniami odbywa się poprzez Internet, dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, materiały dostępne w sieci, prezentowane w publicznej telewizji i radiofonii oraz inne, wskazane przez nauczycieli. Sytuacja jest wyjątkowa i będąca wyzwaniem dla wszystkich.

Narzędzia do komunikowania się z rodzicami (opiekunami uczniów) i uczniami: dziennik elektroniczny ,poczta elektroniczna, e-mail, telefon. Ocenianie pracy ucznia- przez kontakt e-mail, wpis w dzienniku elektronicznym. Prace wykonane uczniowie odsyłają w formie załącznika (zdjęcia, napisanej pracy, prezentacji, scanu itp.) – sposób komunikacji ustala nauczyciel. Oceny wystawiane są w dzienniku elektronicznym zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Ustalenie sposobu dokumentowania. Podstawą dokumentacji będzie dziennik elektroniczny oddziału z uwzględnieniem podstawowego planu zajęć. Wskazania źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć. Materiały, w oparciu o które codziennie pracuje uczeń, wraz z załącznikami, przesyłane są za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej lub za pomocą e-maila rodzica lub ucznia. Udostępniane będą linki do stron sprawdzonych i bezpiecznych. Zapewnienie każdemu rodzicowi i uczniowi możliwości konsultacji. Nauczyciele są dostępni poprzez e-maile dziennika elektronicznego, prywatne numery telefonów, sms lub mms. Godziny konsultacji nauczyciele ustalą we własnym zakresie. Konsultacje wymagające kontaktu osobistego na linii rodzic – uczeń - nauczyciel ustala się indywidualnie, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii. Modyfikacja programów - dostosowujemy rozkłady materiałów do aktualnej sytuacji zgodnie z podstawą programową, nie przeciążając uczniów ze względu na dyskomfort wynikający z obecnej sytuacji i zakazu poruszania się. W razie wątpliwości proszę o konsultacje telefoniczne bądź mailowe z nauczycielami lub ze mną.

Dyrektor ZS-P w Żarnowcu Andrzej Gałowicz, w uzgodnieniu z nauczycielami.

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żarnowcu informuję, że potwierdzenia przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do przedszkola i I klasy szkoły podstawowej należy składać od 25.03.2020 r. do 01.04.2020 r. do godziny 14:30.

Z powodów epidemiologicznych oświadczenia należy wrzucać do skrzynki, która znajduję się przed drzwiami wejściowymi do szkoły podstawowej.

Druki / wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZS-P w Żarnowcu

1. dok. 1

2. dok. 2

Dyrektor Andrzej Gałowicz