Aktualności

Informujemy, że z dniem 09 września 2021r. ulega zmianie adres strony internetowej naszej szkoły. 

Nasz nowy adres to: https://zspzarnowiec.jedlicze.pl/

W dniu 23 września 20201 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawwej w Jedliczu odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.
porządek obrad

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022:

- godz. 8.30 klasa 1, jeden rodzic może wejść do klasy (maseczki)

- godz. 9.00 pozostałe klasy w salach z wychowawcami (maseczki)
- msza na rozpoczęcie roku o 18.00 (dla chętnych)

Spotkanie z rodzicami w czwartek 2.09.2021 wg planu:

- 16.00 - przedszkole
- 16.45 - rodzice klas VII i VIII na sali gimnastycznej (dot. szczepień 12+)

- 17.00 - spotkania z wychowawcami w klasach (wybory 3 klasowych + inne sprawy).