Aktualności

W dniu 17 października uczniowie klasy pierwszej i drugiej uczestniczyli w wycieczce do pasieki Słoneczne miody w Zręcinie. Zajęcia poprowadził pan Grzegorz Adamczyk .Uczniowie uzyskali informacje nt. życia pszczół i pracy pszczelarza. Poznali fazy rozwoju pszczół, sprzęt wykorzystywany w pszczelarstwie oraz sposoby pozyskiwania miodu. Ciekawostką było poznanie pszczelej rodziny w szklanym ulu oraz sposób znakowania królowej. Spotkanie z pszczelarzem było dla uczniów bardzo ciekawą lekcją.

W dniu 12 października uczniowie klasy pierwszej stali się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności szkolnej i zostali pasowani na uczniów. Zanim to jednak nastąpiło musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zdobywania wiedzy i bycia wzorowymi uczniami. Egzamin przeprowadziły uczennice klasy VI, które po każdy dobrze wykonanym zadaniu przyznawały pierwszoklasistom zasłużone dyplomy. Dzieci udowodniły, że w pełni zasłużyły na bycie uczniami naszej szkoły. Po uroczystym ślubowaniu nastąpił akt Pasowania na ucznia, którego dokonał Pan Dyrektor Andrzej Gałowicz. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, plakietki oraz kuferki z łakociami. W drugiej części uroczystości uczniowie oraz przedstawiciele Rady Rodziców podziękowali nauczycielom za codzienny trud, zaangażowanie i troskę o dobro wychowanków.


Zawiadomienie

Na podstawie § 26 ust. 7 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu stanowiącego załącznika do Uchwały Nr LVII/440/2018Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz nadania jej statutu - zwołuje I sesję zwyczajną Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu na dzień 24 X 2018 na godzinę 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Jedlicze przy ulicy Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu.
  2. Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
  3. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
  4. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
  5. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
  6. Wolne wnioski i sprawy różne.
  7. Zakończenie sesji.

W pt 5.10.br nasze przedszkolaki brały udział w zajęciach przyrodniczych w terenie. Zajęcia te prowadziła Pani Dorota Mróz- edukator, przyrodnik, członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Tematem było utrwalenie i poszerzenie wiadomości na temat ptaków gniazdujących w naszym parku. Dzieci miały okazję do obserwowania niektórych z nich przez lornetkę. Z pomocą Pani Dorotki szukały i rozpoznały sójkę, kosa, szpaka, sikorkę i inne ptaki. Odszukały tez nasiona grabu i trzmieliny, którymi żywią się te stworzonka. Będziemy je zbierać i karmić nimi ptaki zimową porą. Miło nam było gościć Panią edukator, zapraszamy w kolejnej porze roku.