Aktualności

W dniu 02 lutego 2019 roku Rada Rodziców zorganizowała Zabawę Karnawałową dla dorosłych. Atmosfera karnawałowego szaleństwa towarzyszyła wszystkim zebranym gościom od pierwszego, aż do ostatniego tańca.

W imieniu Rady Rodziców bardzo dziękujemy naszym gościom, którzy wsparli naszą inicjatywę i zechcieli wspólnie z nami spędzić ten sobotni wieczór. Jednocześnie słowa podziękowania kierujemy do sponsorów - firm, instytucji i prywatnych przedsiębiorców za okazane wsparcie finansowe oraz rzeczowe.

Dziękujemy również wszystkim, dzięki którym ta zabawa mogła się odbyć, za ich zaangażowanie i pomoc w organizacji zabawy.

 Przewodnicząca Rady Rodziców Marzena Wojdyło

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowcu informuje, że od  25 lutego do 5 marca 2019 roku odbędą się zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 13 43 520 43. Wnioski o przyjęcie do przedszkola dostepne są w przedszkolu.
Link do tekstu Rekrutacja 2019/2020 - http://jedlicze.pl/node/8946

Bezpieczne ferie zimowe

Ferie zimowe to dla dzieci wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swoich obowiązków szkolnych należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas spędzania wolnego czasu. Pamiętajcie:

 • Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych; 
 • Nie doczepiajmy sanek do samochodu; 
 • Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujmy w twarz drugiej osoby; 
 • Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie.
 • Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych.
 • Bądźmy widoczni na drodze.
 • Nie strącajmy zwisających z dachów sopli.
 • Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu.
 • Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze.
 • W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną.
  Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą spędzić wolny czas ferii zimowych bezpiecznie.
  Poradnik bezpiecznego wypoczynku:
  https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_2018-2018-05.pdf/8458d8f3-3a9e-3972-f850-2334dd1bbf97?version=1.0

8 lutego 2019 r odbyła się w naszej szkole wyjątkowa uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą zostali zaproszeni babcie i dziadkowie uczniów klas I-II. Goście, jak co roku, nie zawiedli i przybyli bardzo licznie. Część artystyczna zakończyła się odśpiewaniem 100 lat oraz wręczeniem laurek i drobnych upominków wykonanych przez wnuczęta. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Babcie i dziadkowie opuszczali naszą szkołę ze wzruszeniem, dziękując za miło spędzone chwile.