Aktualności

Harmonogram wycieczki szkolnej do Sanoka - Muzeum Budownictwa Ludowego w dniu 27-05-2019 r.

  1. 715 - zbiórka przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Żarnowcu
  2. 730 - wyjazd spod szkoły przejazd do Sanoka – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - Skansen,
  3. 900 - ok. 1200 zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - Skansen,
  4. ok. 1215 – posiłek w M. Donald’s
  5. ok. godz. 1400 – planowany powrót do Szkoły Podstawowej w Żarnowcu

Regulamin wycieczki szkolnej do Sanoka - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - Skansen– 27 maja 2019 r.

  1. Uczestnik wycieczki ma prawo do:

a)      realizacji wycieczki zgodnie z ustaleniami podanymi na odprawie w dniu 24 V 2019r.

b)      uzyskania informacji oraz pomocy opiekuna grupy lub kierownika wycieczki

c)      rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu

d)     posiadania telefonu komórkowego, za który ponosi pełną odpowiedzialność.

  1. Uczestnik ma obowiązek:

a)  poruszać się w grupie z przydzielonym na odprawie opiekunem i nie oddalania się od grupy;
b) poprawnie zachowywać się w autobusie:

Ø  siedzieć na wyznaczonych miejscach,

Ø  nie wychylać się przez okno,

Ø  nie wstawać i nie chodzić po autobusie w czasie jazdy,

Ø  wszelkie odpadki wrzucać do koszy lub wyznaczonych worków foliowych,

Ø  zachować ciszę w czasie jazdy, umożliwiając kierowcy bezpieczne prowadzenie autobusu,

Ø  zabrać ze sobą worek foliowy, a uczniowie źle znoszący podróż- zażyć Aviomarin, Locomotiw itp.

Ø  zgłosić nauczycielowi konieczność zażycia środka na drogę powrotną.

c) zachować ciszę i porządek w zwiedzanych obiektach:

Ø  nie dotykać szyb i eksponatów,

Ø  stosownie zachowywać się w czasie zwiedzania świątyni i cmentarza,

Ø  nie fotografować na terenie zwiedzanych obiektów jeżeli taki zakaz obowiązuje,

d)     zabrać suchy prowiant (bez chipsów, dużej ilości słodyczy) oraz napoje niegazowane na okres ok. 7 godzin;

e)      posiadania odpowiedniego ubioru (sportowe „na cebulkę”) oraz wygodnego obuwia.

  1. Kierownik wycieczki:

a)      opracowuje program wycieczki, harmonogram i regulamin wycieczki oraz zapoznaje z nim uczestników wycieczki;

b)      zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;

c)      zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;

d)     określa zadania opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;

e)      dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;

f)       dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

  1. Opiekunowie:

a)      sprawują opiekę nad powierzonymi im uczniami:

Ø  M. Och – uczniowie klasy 1

Ø  K. Owoc- uczniowie klasy 2

b)      współdziałają z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;

c)      sprawują nadzór nad przestrzeganiem przez uczniów regulaminu wycieczki, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

  1. Za wszelkie szkody wyrządzone przez ucznia, w trakcie wycieczki, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia, który tę szkodę wyrządził!

Tym razem nasze przedszkole, na wycieczkę wybrało się do Muzeum Lizaka w Jaśle. Większość dzieci brała udział w konkursie „Mój wymarzony lizak” który zapewniał im bezpłatny wstęp do muzeum, więc skorzystaliśmy z okazji. Tutaj na początek przedszkolaki dowiedziały się nieco o historii i produkcji lizaka. Było to tym ciekawsze, że dzieci przy tej okazji kosztowały różnego rodzaju substancje słodzące i zapachowe. Najprzyjemniejszym momentem było wykonanie własnego lizaka z karmelu. Na pewno wszyscy zapamiętają tę chwilę. A ponieważ zabawy nigdy za wiele, odwiedziliśmy jeszcze salę zabaw Totupark. Zmęczone, ale szczęśliwe maluszki wróciły do przedszkola.


7 maja rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na „Projekt Kartki Wielkanocnej” organizowany przez Burmistrza- Jolantę Urbanik. Jak co roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej, o czym świadczy liczba wykonanych prac- ok. 200. Uczennica klasy I Zuzanna Furmańska znalazła się w gronie nagrodzonych, zdobywając III miejsce- to sukces, który bardzo nas ucieszył. Serdecznie gratulujemy!

Od poniedziałku 13 V 2019 r. obowiązuje nowy podział godzin.