Od poniedziałku 13 V 2019 r. obowiązuje nowy podział godzin.