Hej, pamiętny ów dzień chwały.
Cudny: Trzeci Maj!
Naród zgodny, silny, cały,
Chciał podźwignąć kraj!
Naród z królem – król z Narodem .
Równy każdy stan,
Wolni wszyscy – wszyscy społem,
Kmieć, mieszczanin, pan … (…)

We wtorek tuż przed długim weekendem majowym  odbyła się akademia poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Uroczystość rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego – „Mazurka Dąbrowskiego”. Uczniowie klasy V i VI zaprezentowali program artystyczny. Był to montaż słowno – muzyczny, składającym się z pieśni patriotycznych oraz wierszy.