Dni 01.05-3.05.2019 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.