1. W dniach  15, 16, 17 kwietnia 2019 r. odbywa się egzamin ósmoklasisty.

2. Przerwa świąteczna - 18 IV 19 - 23 IV19 r., powrót do szkoły 24 IV 19 r. (środa).