Wyniki rekrutacji do przedszkola do wglądu od 3 kwietnia 2019 r. u nauczycieli przedszkola.