W dniu 02 lutego 2019 roku Rada Rodziców zorganizowała Zabawę Karnawałową dla dorosłych. Atmosfera karnawałowego szaleństwa towarzyszyła wszystkim zebranym gościom od pierwszego, aż do ostatniego tańca.

W imieniu Rady Rodziców bardzo dziękujemy naszym gościom, którzy wsparli naszą inicjatywę i zechcieli wspólnie z nami spędzić ten sobotni wieczór. Jednocześnie słowa podziękowania kierujemy do sponsorów - firm, instytucji i prywatnych przedsiębiorców za okazane wsparcie finansowe oraz rzeczowe.

Dziękujemy również wszystkim, dzięki którym ta zabawa mogła się odbyć, za ich zaangażowanie i pomoc w organizacji zabawy.

 Przewodnicząca Rady Rodziców Marzena Wojdyło