Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowcu informuje, że od  25 lutego do 5 marca 2019 roku odbędą się zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 13 43 520 43. Wnioski o przyjęcie do przedszkola dostepne są w przedszkolu.
Link do tekstu Rekrutacja 2019/2020 - http://jedlicze.pl/node/8946