Proszę zapoznać się z harmonogramem i regulaminem wycieczki do Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego.

harmonogram

regulamin