Aktualności

W czwartek 23 maja klasa II miała wielką przyjemność uczestniczyć w  widowisku baletowym „Jak znaleźć prawdziwą księżniczkę”. Efektowne, kolorowe stroje, piękna scenografia i muzyka oraz taniec klasyczny w wykonaniu tancerzy z RCKP zachwyciły nas. Na szczególna uwagę zasługuje fakt, iż w tym wspaniałym widowisku wystąpiła nasza uczennica Klaudia Dubis. Gratulujemy talentu.


Jak co roku, przedszkolaki zaprosiły swoje mamy i tatusiów na przedstawienie. Rodzice, z okazji ich święta, obejrzeli program artystyczny, w którym wystąpiły ich pociechy. Każdy z rodziców oprócz życzeń, otrzymał skromny upominek w postaci serduszka i bukietu kwiatuszków. Starszaki i średniaki wykonały je samodzielnie. Mamy nadzieję, że ten miły dzień przyczynił się do pogłębienia więzi miedzy rodzicami, a dziećmi.


Kolejny raz gościliśmy w przedszkolu Panią Dorotę Mróz. Tematem dzisiejszych zajęć było wzbogacenie wiadomości o naszych skrzydlatych przyjaciołach, a w szczególności zapoznanie z czajką, batalionem i kulikiem wielkim. Na zaimprowizowanej łące i strumyczku dzieci- chwilowo zamienione w poszczególne ptaki, budowały gniazda, szukały pokarmu i unikały zagrożeń. Ten rodzaj zabawy naśladowczej uwolnił w dzieciach pokłady empatii. Po pożegnaniu naszego gościa przedszkolaki poprosiły o pozostawienie scenerii i jeszcze przez długą chwilę bawiły się w ptaki. Jestem pewna, że nie tylko większość z nich zapamięta nazwy tych rzadkich ptaków, ale od dzisiaj inaczej popatrzy na ich problemy.


Harmonogram wycieczki szkolnej do Sanoka - Muzeum Budownictwa Ludowego w dniu 27-05-2019 r.

  1. 715 - zbiórka przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Żarnowcu
  2. 730 - wyjazd spod szkoły przejazd do Sanoka – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - Skansen,
  3. 900 - ok. 1200 zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - Skansen,
  4. ok. 1215 – posiłek w M. Donald’s
  5. ok. godz. 1400 – planowany powrót do Szkoły Podstawowej w Żarnowcu

Regulamin wycieczki szkolnej do Sanoka - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - Skansen– 27 maja 2019 r.

  1. Uczestnik wycieczki ma prawo do:

a)      realizacji wycieczki zgodnie z ustaleniami podanymi na odprawie w dniu 24 V 2019r.

b)      uzyskania informacji oraz pomocy opiekuna grupy lub kierownika wycieczki

c)      rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu

d)     posiadania telefonu komórkowego, za który ponosi pełną odpowiedzialność.

  1. Uczestnik ma obowiązek:

a)  poruszać się w grupie z przydzielonym na odprawie opiekunem i nie oddalania się od grupy;
b) poprawnie zachowywać się w autobusie:

Ø  siedzieć na wyznaczonych miejscach,

Ø  nie wychylać się przez okno,

Ø  nie wstawać i nie chodzić po autobusie w czasie jazdy,

Ø  wszelkie odpadki wrzucać do koszy lub wyznaczonych worków foliowych,

Ø  zachować ciszę w czasie jazdy, umożliwiając kierowcy bezpieczne prowadzenie autobusu,

Ø  zabrać ze sobą worek foliowy, a uczniowie źle znoszący podróż- zażyć Aviomarin, Locomotiw itp.

Ø  zgłosić nauczycielowi konieczność zażycia środka na drogę powrotną.

c) zachować ciszę i porządek w zwiedzanych obiektach:

Ø  nie dotykać szyb i eksponatów,

Ø  stosownie zachowywać się w czasie zwiedzania świątyni i cmentarza,

Ø  nie fotografować na terenie zwiedzanych obiektów jeżeli taki zakaz obowiązuje,

d)     zabrać suchy prowiant (bez chipsów, dużej ilości słodyczy) oraz napoje niegazowane na okres ok. 7 godzin;

e)      posiadania odpowiedniego ubioru (sportowe „na cebulkę”) oraz wygodnego obuwia.

  1. Kierownik wycieczki:

a)      opracowuje program wycieczki, harmonogram i regulamin wycieczki oraz zapoznaje z nim uczestników wycieczki;

b)      zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;

c)      zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;

d)     określa zadania opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;

e)      dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;

f)       dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

  1. Opiekunowie:

a)      sprawują opiekę nad powierzonymi im uczniami:

Ø  M. Och – uczniowie klasy 1

Ø  K. Owoc- uczniowie klasy 2

b)      współdziałają z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;

c)      sprawują nadzór nad przestrzeganiem przez uczniów regulaminu wycieczki, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

  1. Za wszelkie szkody wyrządzone przez ucznia, w trakcie wycieczki, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia, który tę szkodę wyrządził!