Aktualności

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”  wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły
życzy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowcu.

1. W dniach  15, 16, 17 kwietnia 2019 r. odbywa się egzamin ósmoklasisty.

2. Przerwa świąteczna - 18 IV 19 - 23 IV19 r., powrót do szkoły 24 IV 19 r. (środa).

Dnia 9 kwietnia 2019r.w Zespole Szkół w Iwoniczu odbył się XIII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej. Celem konkursu było krzewienie wśród młodzieży wiedzy historycznej i postaw patriotycznych. Gminę Jedlicze reprezentowali uczniowie z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Żarnowca ,którzy zdobyli I, II i III miejsce w eliminacjach gminnych ,tj.Szymon Bril, Wiktoria Żołna i Marcel Werner. Na przesłuchanie zgłosiło się około 70 recytatorów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego. Komisja konkursowa oceniała interpretację ,dykcję, zrozumienie tekstu i ogólne wrażenie artystyczne. Wśród nagrodzonych uczniów znalazł się uczeń klasy V z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu – Marcel Werner, któremu serdecznie gratulujemy!


9 kwietnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły na zaproszenie  Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie uczestniczyli w pięknym koncercie wiosennym. Na występy  młodych muzyków złożyły się popularne melodie o tematyce wiosennej. Koncert dostarczył wiele przeżyć, a naturalność i spontaniczność młodych wykonawców wywarła na słuchaczach duże wrażenie.